Mario Bros de carn i ossos

Quins records de la meva època de jugador de la NES de Nintendo. Si, si… aquella consola de 8bits que va arribar a España a finals dels 80, amb cartutxos grans com discs de 5,25″!

http://video.google.com/googleplayer.swf?videoUrl=http%3A%2F%2Fvp.video.google.com%2Fvideodownload%3Fversion%3D0%26secureurl%3DtgAAAG7ggqAHSiJjpW0D3w4aYTWY42tBFvbo36gIduTUnm65XHH_lLVsONOLulfWur32C_BbDnQ84psTfR0G2cn0uu0B_YGjFKw49jLV1R9nnbjhUqlBoQkQzS5hI4InGqg0ZTjCrCnNBgKF83C6cK_WjRZBWgmEqboIE4eGjSAoUvPbU8FHCVs0Sn8JkwXzPstRapOHRo6TsWx9sZuZA7nYeWWYCYqEVSKtGa4sHnti2yNlP_bqXaZKNV30jP7TwnbbNw%26sigh%3DG1Z66NrSCzaV_R5kcANyyMF4T4g%26begin%3D0%26len%3D298130%26docid%3D-2139555376132383479&thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2FThumbnailServer%3Fapp%3Dvss%26contentid%3D26f79c68163461eb%26second%3D5%26itag%3Dw320%26urlcreated%3D1147857536%26sigh%3DPaXPprk2Uah8R84W6Bsbn23qlUk&playerId=-2139555376132383479

Anuncis